Homeros

 
med mera.....
Vi hjälper olika företag med att ta fram dokumentation i textform. Kunderna låter oss beskriva sina produkter, tjänster eller tillämpningar. Det kan finnas olika syften med att anlita oss för att få fram berättande texter.
Texterna kan till exempel läggas ut på företagets hemsida, både offentligt på Internet och internt på det egna intranätet.
Beskrivningarna kan stödja och komplettera publicering i andra format som faktablad, foton, bilder, videoinspelningar, tekniska ritningar, tabeller och andra sammanställningar.
Texterna kan publiceras i en broschyr eller en produktinformation, de kan vara ett komplement när man skickar ut offerter eller delar ut som basfakta till besökare på en mässa.
En annan användning för den här typen av berättande texter kan vara utskick till fria medier, tidningar och magasin, både inom print och webb. De kan användas för att väcka medial uppmärksamhet och få sina produkter och tjänster omskrivna i den stora, fristående mediefloran.
För att göra uppdraget överskådligt och lätthanterligt både för er som kund och för oss som leverantör, tillämpar vi ett standardiserat arbetssätt med fast prissättning. Det betyder att ni alltid i förväg får veta vad vi har lovat att leverera och vad det kommer att kosta.
Vår projektledare kommer till er, intervjuar dem som är involverade och skriver ett underlag som ni granskar och lämnar önskemål och synpunkter på. Därefter arbetar en erfaren skribent och copywriter med texterna för att ge dem en lämplig form. Ni får återigen granska texten och lämnar synpunkter och önskemål. Därefter finslipas texten igen innan den är klar för leverans. Allt för att ni ska få en produkt som vi tillsammans har kommit överens om att ni behöver och vill ha.
Några exempel
Kundinstallationer
I en artikelform kan vi berätta vad era produkter eller tjänster gör för nytta hos referenskunder. Vi kan även ta dokumentär foto i samband med intervjun hos referenskunden.
Företagspresentation
Vi berättar vad ert företag är bra på, vad era produkter och tjänster används till, vilka kunder ni har eller vill leverera till och vad som är unikt med just er verksamhet.
Bostadsrättsinfo
Vi tar fram artiklar om hur er bostadsrätts-förening fungerar, vilka projekt ni har genomfört och vad ni har på gång. Artiklarna kan publiceras på hemsidan eller ställas samman i föreningens infoblad och delas ut till de boende.
Intresseförening
Medlemmarnas aktiviteter, erfarenheter, projekt och initiativ kan beskrivas i olika artiklar för att stärka gemenskapen och förbättra erfarenhets-utbyte. Publiceringen kan stärka lagandan och bli en källa till nya idéer.
Personalblad
Vi frågar de anställda om deras arbete, deras erfarenheter och lärdomar. Artiklarna kan bli ett avstamp för innovationstänkande, förbättrings-insatser, energisparåtgärder eller minskad resursslöseri. Alla goda idéer ska fram.

Mejla till oss och berätta vad ni behöver så återkommer vi med ett konkret förslag.

info@homeros.se

Vi skriver era texter
astronomiska ur
arbetsbilar
reningsverk
forskning
forskningen
innovationer
brfbladet
bostadinfoblad
brfbladinfi
hemsida
hemsidor
interntetsidor